Individuální psychoterapie

45min/1500Kč

♥ sebereflexe             ♥ imaginace

♥ práce s dechem      ♥ otužování


Hollarovo nám. 11

130 00 Praha 3

leonarajdlova@gmail.com

Bohužel jsem neustále na hranici své klientské kapacity.

Stáhněte si prosím můj eBook:

Jak být sám sobě psychoterapeutem

a začněte prozatím sami ♥