Individuální psychoterapie

45min/1500Kč

sebereflexe                            imaginace

práce s dechem                     otužování

Hollarovo nám. 11

130 00 Praha 3

leonarajdlova@gmail.com

Více na webu: www.naterapii.cz