Víte, co jsou imaginace?

Ve své psychoterapeutické praxi moc ráda používám představování si. No jak by ne. Je jaksi otrava neustále být v hlavě a všechno procesovat jen verbálně a racionálně. To dnešní doba od nás chce a někdy se stává, že úplně zapomeneme, jaké to je, jen tak sedět a snít si. Prostě pustit fantazii na špacír. Je to jako jet vlakem a pozorovat měnící se krajinu za okýnkem:) Při imaginování sedíte sami sebou a pozorujete obrazy své vnitřní krajiny.

Není to jen tak

Jsem vycvičená v Katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). Ten název zní děsně, ale samotný terapeutický směr je moc zajímavý. Z toho, co píši výše, by se mohlo zdát, že je to vlastně snadné – jen necháte klienta si něco představit a je to. Ráda bych upozornila, že k tomu představování si (imaginování) se pojí silné emoce (to je ta katatymní část názvu). Když tedy chcete imaginovat, vyberte si terapeuta, který ví, co dělá.

Jak probíhá sezení

Pro vaši představu o tom, jak probíhá imaginativní práce. Domluvím se s klientem na tom, že budeme imaginovat. Klient se pohodlně usadí, zavře si oči a já ho provedu uvolněním celého těla. Po uvolnění, které působí psychofyziologicky a zaměřuje pozornost na vnitřní duševní procesy, klientovi nabídnu motiv k imaginaci (např. louku). Každý motiv oslovuje trochu jiné téma a náladu. Jaký motiv zadám si rozmýšlím už v průběhu povídání si s klientem před imaginováním. Klient si začne něco představovat a povídá mi o tom nahlas. Já se ho různě doptávám, jsem zvědavá na jeho obrazy. Také si je představuju, ale mám otevřené oči a soustředím se na klienta, na jeho gestiku, mimiku a jeho emoce. Nic mu neradím, ani ho do ničeho nenutím. Nakonec klient svou imaginaci dokončí a postupně si otevře oči a vrátí se zpět do místnosti.

Provázení

Při imaginování se vyjevuje vnitřní materiál klienta v obrazech, symbolech. Je to tedy velmi bezpečné a ochraňující. V průběhu imaginace terapeut klienta provází a je tam aktivně s ním. Může ho chránit před nadměrnou úzkostí, podporovat ho svým empatickým porozuměním k dalším exploracím, podpořit ho v konfrontaci s konfliktním materiálem, povzbudit ho k novým způsobům jednání a vztahování apod.

Kreslíme

Klient pak doma imaginaci kreslí a na další sezení obrázek přinese. Mluvíme o tom, co klient prožil, co nakreslil a spojujeme to s aktuálními konflikty a životními osudy s cílem integrovat je v biografickém kontextu.

Pro koho je KIP

KIP se velmi osvědčila pro hlubší sebepoznání zdravých lidí, pro lidi s úzkostí a depresí. Velmi dobré jsou imaginace pro lidi s psychosomatickými obtížemi. 

K poslechu si můžete pustit rozhovor o imaginaci na Radio Wave.

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Přináším klientům praktické a dostupné psychoterapeutické nástroje k překonání psychických a psychosomatických trápení. Můj příběh si můžete přečíst tady>>